خدایا از تو ایمانى مى خواهم که دلم با آن همراه باشد، و باورى مى جویم که بدانم هرگز چیزى به من نمی رسد، جز آنچه تو برایم نوشتی مرا از زندگى به آنچه نصیبم فرمودى خشنود ساز، اى مهربان ترین مهربانان، اى توشه ام در غم و اندوه، اى همراهم در سختی ها، اى سرپرستم در نعمتها، و اى هدف میل و رغبتم، تو پوشاننده زشتى من، و ایمنى بخش هراس من، و درگذرنده لغزش منى، خطایم را بیامرز، اى مهربان ترین مهربانان.
خدایا چنان پریشان حالم که تودانی

به کرامتت ببر پریشانی ام که تو میرانی

وزغم وغصه رهایم کن که تو برهانی

ودلم را شاد گردان که تو توانائی

خدایا ، پریشانی حالم را تو درمانی


خدا تنها کسی است
 که وقتی همه رفتند میماند, 
وقتی همه پشت کردند آغوش میگشاید,
وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت میشود, 
و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام میگیرد 
نه با تنبیه کردن! 
همیشه خدا را برایتان آرزو میکنم ...

الهی...
تو را به مهربانیت قسم
دل‌های گرفته را شاد ڪن
دست‌های نیازمند را بی‌نیاز ڪن
قلبی نورانی،تنی سالم،زندگی آرام 
و خیالی راحت نصیب همه گردان

ﺧﺪﺍﯾﺎ... ﻣڹ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻗﻠﺐ دوستانم راﺷﺎﺩ ڪنم
ﺍﺯ ﺗﻮ می خوﺍﻫﻢ ﺩر ﺍﯾڹ ﺭﻭﺯﻫﺎى
دشوار ،مشڪﻼﺗﺸﺎڹ ﺭﺍ ﺁﺳﺎڹ
و دﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎڹ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ڪنی
"آمیڹ"

خداوندا!
شبی از شب های زیبایت فرا رسید.
امروز هم سعی کردم بهتر باشم
اگر بدتر بودم مرا عفو کرده 
و یاریم کن تا فردایی بهتر داشته باشم.
اگر همانی بودم که تا کنون بوده ام 
به من قدرتی بده بیش از آنی باشم که هستم
اگر بهتر شده ام دستم را بگیر که اگریک لحظه از من غافل شوی سقوط خواهم کرد 
خدایا!
فردایی بهتر را به تمام ما عطا کن.
به حق تمام مهربانی هایت مگذار امشب هم کسی در حسرت یک تکه نان به خواب برود.!!
به تمام بخشندگی هایت مگذار کسی با ناراحتی شب خود را به صبح برساند.
آمین مهربانم

خدا را دوست دارم چون هرچه دارم از او دارم ، اگر عاشقم از اوست ،
اگر صادقم صداقتم از اوست ، اگر شادم شادیم از اوست
اگر زندگی می کنم زندگیم از اوست

وقتی تو گفتی برخی کارها غیر ممکن است»، خداوند پاسخ داد:«همه چیز ممکن است»،
وقتی گفتی«هیچ کس واقعاً مرا دوست ندارد»،
خداوند پاسخ داد:«من تو را دوست دارم»،
وقتی گفتی «من بسیار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد:«من به تو آرامش خواهم داد»،
وقتی گفتی«من توان ادامه دادن ندارم»،خداوند پاسخ داد:«از رحمت من غافل نشو »،
تو گفتی«من نمی‌توانم مشکلات را حل کنم»، خداوند پاسخ داد:«من گامهای تو را هدایت خواهم کرد»،
تو گفتی«من نمی‌توانم آن را انجام دهم»
 خداوند پاسخ داد:«تو هر کاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی«من نمی‌توانم خود را ببخشم»،خداوند پاسخ داد:«من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»،خداوند پاسخ داد:«شجاع باش چون من روحی ترسو به تو نداده ام»،
وقتی تو گفتی«من همیشه نگران و ناامیدم»،
خداوند پاسخ داد:«تمام نگرانی هایت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی« شاید من به اندازه کافی ایمان ندارم»، خداوند پاسخ داد:«من به همه به یک اندازه ایمان داده ام»،
وقتی تو گفتی«من احساس تنهایی می‌کنم»،
خداوند پاسخ داد:«من هرگز تو را ترک نخواهم کرد»
...حال تو بگو برای خدا چه کرده ای ؟؟!
خدا عکس نوشته عکس پرفایل عکس نوشته های جدید عکس پروفایل عکس نوشته 96xعکس نوشته های جدید 96 عکس نوشته خدا