تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو

بسان قایق، سرگشته، روی گردابم!...

.

فریـدون مشیـری
.
آهه شبایه سرده من چیزی نپرس 
از درد من وقتی خرابه حالو روزم
راهی ندارم بعد از این چیزی 
نمیپرسم ببین دارم تو آتیشت میسوزم
لعنت به هر چی رفتنه این بغضه سنگین 
با منه سنگین تر از خواب زمستون...
...
میخوام فراموشـت کنم اما نمیشه...
حسین غیاثی

.
صدام کردی صدام کردی نگو نه 
اگرچه خسته و خاموش بودی
تو بودی و صدای تو صدام زد 
اگرچه دور و ظلمت پوش بودی
تو چیزی گفتی و شب جای من شد
 من از نور و غزل زیبا شدم باز
تو گیج و ویج از خود گمشدن ها 
من از من مردم و پیدا شدم باز...
ایرج جنتـی عطایـیدر این پست زیبا ترین اشعار و قطعات فارسی درج میشود