لعنـــتی تو نـــازشو میکشی من سیگار..

حیـــف اون شبایی ک بخاطرت بودم تا صبح بیدار...😔


یه تنهایى عاقلانع 

بهتر از یه رابطه احمقانست

دلنوشته تنهایی جدید
زندگیم مثه جنگه

شروعش آسون 

پایانش سخت :)

بِپُــرس بَرا کُدوم دَرّدَم سیـگار میکِشَی...

بِپـرس اَصلا ًچِـرا سیـگارے شدی....

مُطمئِن بـاش اُون موقِع خودِتــ بَرام....

کِبریـتـــ میکشے...

اگه کسی رو از دست دادی اما خودتو پیدا کردی، برنده ای✋

Somtimes I think love was something bigger than us that's why we never achieved it

_________________


بعضی اوقات فکر میکنم عشق یه چیزی بزرگتر از ما بود واسه همین هیچوقت نتونستیم بدستش بیاریم

• چندوقتیہ حوصلہ

• هیچـ کاریو ندارمـ

• انقدر حالمـ بدعـ

•حوصلہ بیداریو ندارمـ