جملات عاشقانه ولنتاین

اگه قراره که تو صد سال زندگی کنی، من می خوام که صد منهای یک روز زندگی کنم تا هرگز مجبور نشم بی تو زندگی کنم.


ما بیش از همه وقتی زنده هستیم که عاشق باشیم.


عشق پیدا کردن کسی نیست که باهاش زندگی کنی؛ عشق پیدا کردن کسیه که نتونی بدون اون زندگی کنی.


عشق مثل یه بازیه که دو نفر می تونن بازی کنن و هر دوتاشون برنده شن!


وقتی عشق دیوونگی نباشه، اسمش عشق نیست!