عکس نوشته ها و متن هایی برای خدا جدید 

خدایا

این بنده خاطی و بیچاره را ببخش و از درگهت نا امید مگردان... اگر چه در وقت دلتنگی و دردمندی دست نیاز به درگاهت دراز می کنم و در هنگام حلاوت و سر خوشی از تو دورم!

خدایا....... غمگینم و آزرده ... دلگیرم و تنها... بی پشت و پناهم و سر گردان... دلشکسته ام و به هر که و هر چیز رو کردم جز زخم عایدم نگشت! پس قلب شکسته ام را دریاب و مرا از غم و غصه های دنیوی برهان!

خدایا...... نگاه گرمت را از من مگیر که محتاج گرمای بی رنگ و ریایم... و این سرما که بر وجودم رخنه کرده از قلب فرتوتم بزدا که تنها بی نیاز یکتا تویی و بس!

خدایا...... مرا از هر بنده بی نیاز گردان و بر من رحم کن بر من که نا توانم بر من که محتاج صبوریم صبری عطا کن و قلبی روشن و بی کینه!


💕 چشمهایت را ببند ، 

در دلت با خدا سخن بگو ،

به همان زبان ساده ی خودت سخن بگو

هرچه میخواهی بگو ، او میشنود

شاید بخواهی تورا ببخشد ،

یا آرزویی داری ،

شاید دعایی برای یک عزیز و یا شکرش ،

بــگو میشنود

این لحظه ی زیبا را برای خودت تکرار کن ؛

پــرواز دلـت را حـس خواهـی کـرد . . .


خدای خوبی داریم . . .

آنقدر خوب که با هر مقدار بار سنگین گناه ،

اگر پشیمان شویم و توبه کنیم باز هم مهربانانه ما را می بخشد . . .

و آنقدر بخشنده است که باز فرصت جبران را در اختیارمان می گذارد

.

💕 سلام خدای مهربونم.خدایا دلم خیلی برات تنگ شده واسه مهربونی هات ، واسه توجه کردنهات.

خدا جونم میدونی کاش میشد بغلت میکردم وتو بغلت زار زار گریه میکردم.خدا جونم خیلی دلم برات تنگه.کاش بامن آشتی میکردی تادوباره مثل سابق بابودن در کنار تو به آرامش میرسیدم.

خدایا منو ببخش و یه فرصت دیگه بهم بده تا جبران کنم خدایا من بهت احتیاج دارم . نگاهم کن و من دل شکسته رو ببین.

.

خدایا... نا آرامم ، آرامم کن . بی قرارم . قرارم بده . پروردگارم . من به خویش ستم می کنم و یاد تو را فراموش می نمایم. و پنداشتم آنچه عمل می کنم از سر دانش است حال آنکه بسیار نادان بودم و در نادانیم اصرار کردم . ... اما در همه این احوال تو به یاد من بودی و نعمتت همواره همراهم بود .
  • عکس نوشته ها و متن هایی برای خدا جدید
  • عکس نوشته
  • خدا
  • خدا بزرگ است
  • عکس نوشته های جدید
  • عکس نوشته جدید
  • عکس نوشته 96
  • عکس پروفا